ACTUALITAT

# Notícies - juliol 2024

PALAMÓS RECUPERA POC A POC EL NOMBRE DE VISITANTS DESPRÉS DE DUES TEMPORADES SOTA ELS EFECTES DE LA COVID-19

Veure tota l'actualitat

L’oficina Municipal de Turisme va atendre 14.705 persones en el període comprés de gener a desembre de 2021. Aquesta xifra suposa gairebé 1.000 consultes més que l’any anterior, i de nou ens trobem amb unes xifres sensiblement inferiors a períodes d’abans de la pandèmia. Malgrat les xifres puguin semblar negatives, durant el 2021 s’ha notat una recuperació dels viatges i dels desplaçaments respecte 2020. Destacar l’increment de visitants provinents de la resta de l’estat espanyol (en especial País Basc, Madrid i Aragó seguides de Navarra, Castella i Lleó i Comunitat Valenciana i provinents d’altres països europeus (en especial Bèlgica, Holanda i Alemanya) respecte l’any passat.

La única xifra que ha dismiuit respecte l’any 2020 és la xifra de visitants provinents de Catalunya. Cal valorar positivament l’increment, encara que no excessiu, dels visitants arribats de la resta de l’Estat Espanyol, Europa i la resta del món. Aquest lleuger increment mostra una inèrcia cap a la recuperació del turisme i dels viatges. Aquesta lleugera dismininució del visitant local, no es tant deguda a una davallada real del nombre de visites rebudes, si no una davallada del nombre de consultes ateses degudes al canvi d’ubicació de la Oficina Municipal de Turisme i a l’especialització de serveis d’aquesta que ha derivat consultes fetes per la publació local o pel visitant de segona residència cap a altres serveis municipals.

Podeu descarregar l’informe complert aquí

Actualitats relacionades